Päivittäiset arkistot: 23.8.2020


Letonpoistoa elokuu 2020

Porraslammen länsipuolella käynnistettiin 10.08.2020 letonpoistohanke. Urakoitsijana toimii Kuortaneen Kaivin Oy. Toimenpiteellä nähdään myönteistä vaikutusta  lammen virkistyskäyttöön kuten kalastukseen, veneilyyn ja samalla selkiinnytetään myös rantaviivaa ja maisemakuvaa.  Lisäksi nähdään kalojen kutupaikkojen lisääntyminen tärkeänä ja pitkällä aikavälillä myös vesistön vedenlaatu vesitilan kasvaessa paranee.  Hankkeen tukijoina ovat ely-keskus, kuortaneen säästöpankkisäätiö, kuortaneen kunta ja kalastuskunta.  Vesistötyöt ovat aina pitkäjänteistä toimintaa eikä […]